Rewah Nieuws

Zoutproblemen na opstijgend vocht

Zoutproblemen na opstijgend vocht

Zoutproblemen na opstijgend vocht?

Vocht dat stilaan zijn weg naar boven zoekt via de muren van een woning, om daar vochtige vlekken te creëren met alle gevolgen van dien… Dat is zo’n beetje de omschrijving van opstijgend vocht. Net zoals alle andere vochtproblemen kan opstijgend vocht dan ook heel wat narigheid met zich meebrengen. Wil je deze herrieschopper daarom een halt toeroepen, dan is het een goed idee om de muren te laten injecteren door een gespecialiseerde firma die werkt met producten van Rewah. De toevoer van nieuw vocht wordt dan definitief geblokkeerd. Echter zit de muur boven deze injectiezone nog steeds vol vocht, dat nu moet verdampen.

Opstijgend vocht… met zouten

Het uitdrogen van het vocht dat nog in de muur zit vormt op zich eigenlijk weinig problemen. Doorheen de jaren zijn er echter zouten meegekomen uit de ondergrond die zich eveneens verspreid hebben in de muur. Het zijn dan ook eerder deze zouten die de boosdoener zijn. Wanneer het water verdampt gaat het zout namelijk opdrogen en ook kristalliseren. Hierdoor kunnen er uitbloeiingen of witte vlekken op de muur ontstaan. Vaak noemt men dit salpeter, maar dat is niet helemaal correct. Salpeter is immers een speciaal soort zout van het nitraattype, terwijl witte uitbloeiingen eerder gecreëerd worden door sulfaten.

Verschillende soorten zouten

Nitraten, sulfaten,… Het ene type zout is duidelijk het andere niet! Er zijn dan ook verschillende soorten zouten die zich via opstijgend vocht kunnen settelen in je muren. We zetten daarom drie belangrijke zouttypes op een rijtje:

- Sulfaten

Dit zijn de zouten die zorgen voor witte uitbloeiingen. De witte vlekken ontstaan omdat het zout kristalliseert, maar tegelijk gaat de tijdens dit proces het volume van het zout ook toenemen. Dat kan ervoor zorgen dat te snel aangebrachte pleisters of verven kapot geduwd worden. Daarom is het belangrijk dat je lang genoeg wacht alvorens je een geïnjecteerde muur gaat afwerken. Je kan er ook voor zorgen dat de kristalliserende zouten geen schade kunnen berokkenen aan het nieuwe pleisterwerk door een zoutblokkerend membraan aan te brengen op de muur: De Membrasec of Membrascreen van Rewah.

- Nitraten

Nitraten worden ook wel “hygroscopische” zouten genoemd, wat wil zeggen dat ze vocht uit de lucht kunnen vasthouden. Wanneer deze zouten in een muur zitten kan het dan ook gebeuren dat de muur vochtig blijft of dat er vochtige plekken te zien zijn; zelfs wanneer het injecteren tegen opstijgend vocht perfect gelukt is. Dit soort zouten vind je vooral in agrarisch gebied, bij boerderijen, hoeves, stallen of bij gebruik van recup-stenen. Het is in zulke gevallen belangrijk om de storende vlekken te verbergen en om te verhinderen dat er vochtige lucht aan de zouten kan geraken. Dit kan door het aanbrengen van zoutblokkerende membranen (Membrasec of Membrascreen van Rewah) die verlijmd worden op de muur, waarop je vervolgens gewoon pleister kan aanbrengen.

- Chloriden

Deze zouten vind je vooral bij zoutopslagplaatsen, bij muren die in contact komen met strooizouten, of aan kustgebieden waar ze de benaming “zeezout” meekrijgen. Ze zijn zowel hygroscopisch als uitbloeiend, en kunnen er tevens voor zorgen dat de stenen waarin ze zitten gaan verpoederen. Gelukkig kan je ook deze zouten een halt toeroepen met afdichtende membranen zoals Membrasec of Membrascreen.

Een buffer creëren om de zouten te stoppen

Om ervoor te zorgen dat de aanwezige zouten in je muur geen vlekken of andere ongemakken met zich meebrengen, kan je ook werken met zoutbufferende pleisters. De poriën in deze pleisters gaan dan dienst doen als buffer waarin de zouten kunnen kristalliseren, zodat ze geen schade kunnen berokkenen. Uiteraard kunnen deze pleisters wel niet blijven “bufferen”: wanneer de poriën vol zijn zal er immers toch nog schade kunnen ontstaan aan de pleister. Daarom moet je er zeker van zijn dat het opstijgend vocht wel degelijk werd gestopt. Anders blijft er een toevoer van zouten bestaan waardoor de pleister al snel verzadigd kan geraken… Ook is het van het grootste belang dat een dergelijke pleister “open” blijft. Deze mag dus niet afgesloten worden met een behang of een dampdichte verf.

Muren injecteren tegen opstijgend vocht, en daarna?

Heb je jouw muren laten injecteren tegen opstijgend vocht, dan kan het dus al eens gebeuren dat de (nog steeds aanwezige) zouten in de muur voor problemen zorgen. Het beste wat je kan doen is dan zoutblokkerende membranen (zoals Membrasec of Membrascreen van Rewah) op de muur aan te brengen. Dit product mag je wel slechts aan één zijde van de muur aanbrengen, omdat hij langs de andere kant nog moet kunnen drogen.

Rewah: jouw hulp bij opstijgend vocht 

Wordt jouw woning geteisterd door opstijgend vocht? Of heb je je muren laten injecteren, maar blijven er vlekken zichtbaar? Dan kan je altijd een beroep doen op Rewah. Wij bieden namelijk diverse oplossingen voor vochtbestrijding, gaande van kant-en-klare systemen tot snelcement en injectiehars. Daarenboven zijn wij eveneens een gevestigde waarde op vlak van restauratie en betonbouw. De naam Rewah staat niet voor niks garant voor professionalisme, kwaliteit en service!